Vadai

Skautų vadai

„Skautybė – tai ne painus, sunkus mokslas, o linksmas žaidimas“
B.P. “Skautų vadui“

Svarbiausia skautų vadų pareiga – išmokyti vaikus žaisti. Todėl skautų vadas turi išmanyti skautišką žaidimą ir žaisti jį pagal organizacijos, kuriai priklauso, principus.
Niekas negali tapti vadu tik todėl, kad įsipareigojo laikytis organizacijos nurodytų taisyklių. Vadas gali įsipareigoti tik sau pačiam.
„Niekas negali kito nuvesti ten, kur pats nebuvo“  – šis posakis gerai nusako Europos skautų federacijos nuostatą, kad skautų vadai turi būti pasiruošę savo tarnystei dirbti su skautais. Dalis vadų „išauga“ iš pačių skautų, tačiau federacija kviečia ir tuos, kurie nebuvo skautais, bet norėtų prisijungti. Kitose šalyse vadais dažnai tampa skautų tėvai, taip norėdami padėkoti judėjimui už savo vaikų ugdymą ir norėdami tarnauti kitų šeimų vaikams.

„- Kokios materialinės naudos tikiesi? – Jokios.“
Iš Europos skauto įžodžio ceremonijos

Nei vienas Europos skautų vadas negauna materialaus atlyginimo už savo darbą.
Tai savanoriška tarnystė, savęs dovanojimas kitiems. Tačiau šio nelengvo darbo atlygis – džiaugsmas už tuos, kurie auga, keičiasi, tobulėja. Europos skautų vadai taip pat mokosi, auga, nuolat tobulėja.

IMG_2688

%d bloggers like this: