Lady Olave žodis skautėms

Jei turėčiau palikti žodelį, tai būtų šis:

Tikėk į Dievą. Jis visą gyvenimą Tave veda ir saugo, kaip, tikiu, mano gyvenimas įrodo. Drausmink save kasdieniniu planu, o ne tik neaiškiais norais. Įsipareigok kaip nors, kad ir nedideliu dalyku, kitam žmogui padėti – nes laimę sau atrasi, nešdama laimę kitiems.

Kasdien aš dėkoju – už nakties ramų miegą, už kiekvienos naujos dienos aušrą ir naują progą tarnauti.

Turiu už ką nuolat dėkoti – už viso gyvenimo malonų ir sudėtingą darbą, už milijonus  “savo” vaikų plačiajame pasaulyje, o labiausiai už brangius ir tebegyvus trisdešimt metų kartu su mano mielu Robert.

Ir dabar galiu girdėti jo balsą, man savo paskutiniame laiške kalbantį, – ir netrukus “pereisiu” vėl  kartu su juo būti.

     Lady Olave BADEN – POWELL

     (Iš paskutiniojo laiško, parašyto 1977 metais) ___________________________________________________________________________

Kiekvienais metais mane jaudina didelis skaičius sveikinimų, kuris mane pasiekia Mąstymo Dieną. Šiemet turiu didelį prašymą: jei ruošiatės man rašyti ar nesutiktumėt vietoj to nudžiuginti mane dovana – tokia, kokią vertinčiau labiau už viską?

Juk Jūs žinote, kad dabar visa mano meilė priklauso Skautybei ir didžiausias mano noras yra, kad ji augtų ir klestėtų pagal gaires, nustatytas mano vyro, kurio gimtadienis supuola su manuoju.

Mūsų sąjūdis gyvuoja kiekvieno iš Jūsų pastangų dėka: žinau, kad esate labai užsiėmę ir dar turite daugybę planų.

Bet daugumai žmonių norisi gauti ką nors ypatingo savo gimtadieniui – kas būtų, jei panorėčiau dovanos, kuri man teiktų nepaprastos laimės.

Prašau vieno vilkiuko daugiau; vieno vyresniojo skauto daugiau; vieno vadovo daugiau; vienos draugovės daugiau; dar vieno Gerojo Darbelio; dar vieno penso ar svaro skautybės fondui; dar vienos maldos, kad Skautybė augtų ir, pridėjus Jūsų asmenines pastangas, stiprėtų ir klestėtų šiais metais.

Jei kiekvienas iš Jūsų savo srityje galėtų tai atlikti šalia to, ką jau darote, mano gimtadienis tikrai būtų džiaugsmingiausia diena, ir mano laimė būtų tobula.

     Lady Olave BADEN – POWELL

     ( Iš jos laiško, rašyto 1969 metais)

%d bloggers like this: