Skautų Vadovui – “ Aids to Scoutmastership“

(Perspausdinta iš TAU, VADOVE, 1977 – Chicago)

SKAUTŲ DVASIA…

…Skautybės dėka jaunuolis, kaip didžiosios traperių brolijos narys, turi galimybę išmokti pasieniečių gudrybių. Jis gali sekti pėdsakus ir skaityti ženklus, jis gali signalizuoti, jis gali įsižiebti ugnį, pasistatyti trobelę ir išsivirti valgį. Jis moka daugelį pionerijos ir stovyklos amatų.

Jis gali būti vienas iš grupės, bet jis turi savo nuosavą esmę. Jis išeina pažinti gyvenimo džiaugsmo gamtos keliu.

Tame yra ir dvasinė pusė.

Miškų kelionių metu, po truputį pažindama gamtą, trapi siela išauga ir žvalgosi aplink. Gamta yra puiki stebėjimo ir stebuklingosios visatos supratimo mokykla.

Ji atskleidžia sielai to grožio vertybę, kuris kasdieną guli prieš ją. Ji paaiškina miesto berniukui, kad anapus miesto kaminų yra žvaigždžių, ir kad saulėlydžio debesys žvilga savo puikume toli viršum “ kino“ teatro stogo.

Gamtos stebėjimas sujungia į harmoningą visumą begalybės, istoriškumo ir mikroskopiškumo klausimus, kaip Didžiojo Kūrėjo darbo dalį. Ir čia prasmingai iškyla garbingas lyties ir dauginimosi vaidmuo.

Skautybė yra priemonė, kurią panaudojant ir didžiausias išdykėlis gali būti privestas prie aukštesnio galvojimo ir tikėjimo į Dievą. Sujungta su skauto įsipareigojimu kasdien padaryti Gerą Darbą, ji suteikia Pareigos Dievui ir Artimui pagrindą, ant kurio tėvas ar kunigas gali daug lengviau pastatyti pageidaujamą tikėjimo formą.

“ Galite aprengti vyruką kaubojumi, Tommy ar Jack, galite mankštinti jį, kol jis bus šaunus, kaip paveiksliukas, bet ne visuomet, kai jūs imsite kasyti jo nugarą, išeis, kad jis yra didvyris ar šventasis.“

Tai daro vidinė dvasia, ne be išorinio papuošimo.

Ir dvasia yra kiekviename jaunuolyje, jei jūs laimite jį sau, tik ją reikia atrasi ir iškelti švieson.

Skautų įžodis išpildyti jo garbei, visa kas jame glūdi, Skautų įstatai yra mūsų įpareigojanti disciplinarinė jėga, ir 99 atvejais iš 100 ji apsimoka. Jaunuolio nevaldo “ nedaryk“ , bet jį veda “ daryk“ .

Skautų įstatai yra kaip vadovas skauto veiksmams, o ne jo klaidoms slopinti. Jie tik nustato, kas yra gera ir ko laukiama iš skauto.

%d bloggers like this: