Ugdymo metodas

Kartu gyvendami gamtoje, skautai tampa broliais. Skautybę galima vadinti mokykla, nes užtikrinamas nuolatinis ugdymas. Skautų judėjimo negalima vadinti jaunimo organizacija, taip pat negalima taikyti tų pačių kriterijų kaip ir  kitoms organizacijoms. Skautybė vertinga pati savaime. Žmonės keičiasi, skautybė- ne. Jei ji keistųsi pagal madas ir užgaidas, būtų iškreipta esmė. Kuo labiau žmonės tolsta nuo skautybės, tuo labiau jos trokšta. Skautybė nėra tai, ką mąstome, ir tai, ką matome. Tai ne atsiminimai, įpročiai, vaikų klubas, vasaros stovykla, mokykla, egzaminai, karių pulkas, kasta, kongregacija, gamtos mylėtojų būrelis, rasistų, militaristų, nacionalistų organizacija. Skautybė yra nuolatinio ugdymo metodas, kurį išbandė suaugę ir pritaikė vaikams ir jaunimui. Čia- vyresni padeda jaunesniems, skatinama iniciatyva, ugdomas susivaldymas, atsakomybė, pasitikėjimas savimi, pastabumas, mąstymas, asmens laisvė ir savitumas. Mokykla ruošia gyvenimui, o skautybė moko gyventi. Mokykloje svarbiausia savi interesai, o skautybė moko tarnauti kitiems. Skautybė yra išbandytas, visada aktualus ir jaunatviškas gyvenimo būdas, patenkinantis svarbiausius asmens poreikius. Trumpai tariant, skautybė papildo auklėjimą šeimoje bei ugdymą mokykloje. Skautybė ugdo individą, o tai XXI a. atrodo nešiuolaikiška. Skautybė pažadina asmens galias, nes atitolstama nuo miesto civilizacijos ir atsigręžiama į žmogaus prigimtį.

Diferencijuotas ugdymas

 Kalbant apie diferencijuotą berniukų ir mergaičių auklėjimą, išskirtinę pedagogikos savybę, Europos skautai nuo 1956 metų įgijo nemažai patirties, ir ji įrodo, kad toks pasirinkimas teisingas. Jau pačioje skautybės pradžioje buvo nuspręsta, berniukus ir mergaites auklėti atskirai. Europos skautai gerbia kitą auklėjimo metodą -auklėjimą kartu-, bet ir toliau yra įsitikinę, kad atskiras berniukų ir mergaičių auklėjimas tinka ir šiandien. Todėl mano, kad reikia gerbti mūsų organizaciją už šią nuostatą.

Ugdymas brolijoje ir seserijoje skatina išsiskleisti skirtingiem lyčių bruožam, kurie nepakeičia, bet papildo vienas kitą, kaip kad vyras ir moteris papildo vienas kitą krikščioniškoje santuokoje, kuriai reikia, kaip numatė Kūrėjas, asmenybės brandos.

Europos skautai supranta, kad skautybė yra visapusiškas, integruotos asmenybės, ugdymo metodas, todėl berniukai ir mergaitės turėtų susitikti, dalintis asmenine patirtimi, tuo tikslu organizuojami bendri renginiai, skatinantys berniukų ir mergaičių, kaip krikščionių ir asmenybių augimą. Priešingai klaidingiems įsitikinimams, kad berniukai ir mergaitės auklėjami diferencijuotai tam, kad būtų išvengta  nesubrendusių jaunų žmonių intymių santykių. Ilgametė patirtis įrodo, kad paaugliai vystosi harmoningai, bendraudami su tos pačios lyties draugais. Taip jie gali būti patys savimi, ruoštis studijomis aukštojoje mokykloje, sužadėtuvėms, vedyboms ar celibatui “dėl Dangaus karalystės” (Mt 19,12).

%d bloggers like this: