Pilietiškumas

Baden Powell’iui skautybė yra pilietiškumo mokykla. Gal yra ir kitų pilietiškumo mokyklų, tačiau nei vienoje jų netaikomas gyvenimas gamtoje. Jis būdingas tik skautybei. Pilietį, bet ne skautą, galima išugdyti ir kitokiais būdais.

Savo metodo pagrindu skautybė laiko gyvenimą ir žaidimą gamtoje. Ji siekia jaunime išugdyti kuklumo, tarnystės, neturto dvasią, harmonijos pojūtį, sumanumą, gebėjimą priimti sprendimus, išmokinti nemokamai susikurti patogumus naudojant paprastas priemones.

Skautybė yra visapusiškas vaiko, jaunuolio ugdymas, kompleksinis auklėjimo metodas. Čia skiriamas ypatingas dėmesys asmens socialiniam lavinimui: skiepijama meilė idėjai, garbės jausmas, tikra ištikimybė, pagarba įsipareigojimui bei pareigai. Skautybė moko laisvės, atsakomybės ir pratina vadovautis lygiomis teisėmis.

%d bloggers like this: