Ženklai

FSE kryzius

Viso pasaulio skautų simbolis yra lelija, kuri  jūrų žemėlapiuose ir kompasuose rodo šiaurės kryptį. Pasirinkęs lelijos simbolį, B.P. pabrėžė, kad jis trokšta ugdyti asmenis, kurie pramintų kelią ir sugebėtų eiti pasirinktu keliu. Trys lelijos žiedlapiai apibendrina skautų įžodį „Būti ištikimam Dievui, Tėvynei, padėti kitiems ir laikytis skautų įstatų“.

Europos skautams ir skautėms kompaso rodyklė, rodanti šiaurinę žvaigždę, simbolizuoja Kristų, kuris kentėjo ir mirė ant kryžiaus, kad atpirktų žmoniją.

Auksinė lelija yra ant raudono kryžiaus su 8 kampais, simbolizuojančiais aštuonis Kalno pamokslo palaiminimus, kurie yra kiekvieno krikščionio gyvenimo programa. Šis kryžius su lelija yra baltos ir juodos spalvos fone, kurios reiškia šviesą ir tamsą, gėrį ir blogį. Tačiau daugiau yra baltos spalvos, simbolizuojančios gėrio pergalę

%d bloggers like this: