Europos skautų vėliava

Skautai ir skautės taria įžodį, laikydami ranką virš Europos skautų vėliavos.

baussant

Senajame Testamente juoda ir balta spalvos simbolizuoja išėjimą iš Egipto ir perėjimą per Raudonąją jūrą; Naujajame Testamente – išvadavimą iš mirties vergijos, kurią Kristus nugalėjo amžiams. Europos skautui ar skautei Kristus yra pirmasis žvalgas, atvėręs dangiškosios Jeruzalės vartus, įveikęs ribą tarp regimo ir neregimo pasaulio. Perėjimą iš tamsos į šviesą išgyvena roveriai ir vyresniosios skautės įžengę į bažnyčią po piligriminio žygio. Įėję į Dievo namus, įveikiame šviesą ir tamsą skiriančią ribą. Tas pats atsitinka, kai išeiname iš bažnyčios, ir mus apakina dienos šviesa. Dievo namai yra ir žmonių namai.

Ant vėliavos stulpo plevėsuojanti  Europos skautų vėliava primena, kad stovykla yra šventa žemė, kurioje Viešpats stovyklauja kartu su savo vaikais.

%d bloggers like this: