Europos skautų įstatai

  1. Skautas garbingas ir juo galima pasitikėti.
  2. Skautas ištikimas savo Tėvynei, tėvams, vadams ir savo pavaldiniams.
  3. Skautas pasiruošęs tarnauti ir padėti savo artimui.
  4. Skautas visų draugas ir brolis kitam skautui.
  5. Skautas mandagus ir riteriškas. Skautė – mandagi ir kukli.
  6. Skautas kiekviename gyvyje mato Dievo kūrinį, jis yra gyvūnų ir augalų draugas.
  7. Skautas be murmėjimų vykdo savo pareigas ir viską daro iki galo.
  8. Skautas susivaldo – jis juokiasi ir dainuoja, kai sunku.
  9. Skautas tausoja savo ir kitų turtą.
  10. Skautas atsako už savo elgesį: žodžius ir veiksmus.
%d bloggers like this: