Asociacijos struktūra

Mūsų judėjime berniukai ir mergaitės skautauja atskirai. Skaučių seserija nėra skautų brolijos imitacija.
Įstatai, ugdymo metodai ir įžodis iš esmės nesiskiria nuo skautų, tačiau užsiėmimai yra labiau pritaikyti ugdyti mergaites – moterimis, o berniukus – vyrais. Europos skautų federacija prieštarauja mišrių vienetų sudarymui.
Reikia pripažinti skirtumus, pašaukimų ypatybes ir jų nemaišyti, o ugdyti kiekvieno galias atskirai.

Skautų brolijai vadovauja – generalinis komisaras, o skaučių seserijai – generalinė komisarė.
Lietuvos nacionalinę Europos skautų asociaciją visuomenei atstovauja – Prezidentas, o religiniu ugdymu rūpinasi – nacionalinis religinis patarėjas.

Aukščiausias valdymo organas – generalinė asamblėja, tarp jos šaukimų darbą atlieka – administracinė taryba, tarp administracinės tarybos kvietimų einamuosius darbus atlieka – biuras.

%d bloggers like this: