Organizacija

banniere

 

EUROPOS SKAUTŲ JUDĖJIMO VEIKLOS TIKSLAI

 • Sveikata ir gyvenimas gamtoje;
 • Konkretumo, darbštumo ugdymas;
 • Charakterio formavimas;
 • Tarnystė;
 • Tikėjimas;

EUROPOS SKAUTŲ PRINCIPAI

Europos skautų judėjimo idėjos surašytos trijose principuose, kurie išvardijami prieš įžodį:

  1. Skauto pareigos prasideda namuose.
  2. Ištikimas savo Tėvynei, skautas tarnauja vieningai ir broliškai Europai.
  3. Būdamas krikščionis, skautas didžiuojasi savo tikėjimu ir dirba, kad priartintų Kristaus karalystę savo gyvenime ir aplinkiniame pasaulyje.

Šiame tekste viskas apgalvota. Nėra Tėvynės be šeimų, Europos – be Tėvynės, krikščionybės be pastangų. Namai, tai pirmiausia šeimos bendruomenė. Tai maža visuomenės dalis, įpareigota diegti auklėjimo pagrindus. Tai – namų Bažnyčia. Vaikas negali pasirinkti šeimos. Per ją jis gauna paveldą, kalbą, religiją, istoriją, vertybes. Europos skautų judėjimo supratimu, vaikas pirmiausiai priklauso šeimai. Skautiška veikla tegali papildyti tėvų auklėjimą, t.y. skautiško auklėjimo tikslai negali prieštarauti tėvų norams.

ŠIUO METU LIETUVOJE VEIKIA ŠIE VIENETAI:

 • Skaučių laisvasis patrulis Klaipėdoje,
 • Šv. Teresės Vengrės skaučių būrys Vilniuje,
 • Šv. Jono Teologo skautų būrys Vilniuje,
 • Šv. Kazimiero vilkiukų gauja Vilniuje,
 • Vyresniųjų skaučių židinys (bendras visiems miestams),
 • Roverių klanas (bendras visiems miestams).
%d bloggers like this: